6312 Annapolis Lane_Kim Jacobs Calloway_East Dallas_$419,900